นายกิติพล เวชกุล

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์ และเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

นายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอำเภอถลาง เลขานุการการประชุม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@ภูเก็ต : พช.ถลาง 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายประทิ่น เขียวผุ [...]

15 กุมภาพันธ์ 2562 / 18:56 น.

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

นายไพโรจน์ อรรถอาภา รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต ให้เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แก่ ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว และ ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว

@ ภูเก็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายไพโ [...]

15 กุมภาพันธ์ 2562 / 18:55 น.

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือผู้เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ บาท

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือผู้เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ บาท

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน