นายกิติพล เวชกุล

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์ และเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือผู้เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ บาท

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือผู้เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ บาท

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน